ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ ประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน 
งานบริการการศึกษา เจ้าหน้าที่การศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ยิ้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา ได้บรรยายถึงแนวทางการเรียนการสอน
กฏระเบียบข้อบังคับในการเรียน ในการนี้ หน่วยสารสนเทศ
คณะเกษตรศาสตร์ โดย นายศักดิ์ชัย พิรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ได้แนะนำ และสาธิตการเข้าใช้สารสนเทศด้านฐานข้อมูลของนักศึกษา วันที่  3 สิงหาคม  2561 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

 

 


เอกสารประกอบ :

Photo : 19 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 3 ส.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1717 ครั้ง