โครงการเกษตรบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561

12.30 - 16.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการเกษตรบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้นเพื่อพัฒนาความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่อาคารคณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ชูชาติ  สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา กล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 6 ส.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2049 ครั้ง