การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

08.00 - 12.00 น. ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561  ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งแนะนำการเรียนการสอน การลงทะเบียนเรียนของคณะ  ตลอดจนแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่ ในการนี้ หน่วยสารสนเทศ คณะเกษตรศาสตร์ โดย นายศักดิ์ชัย พิรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ได้แนะนำ และสาธิตการเข้าใช้สารสนเทศด้านฐานข้อมูลของนักศึกษา วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร
เอกสารประกอบ :

Photo : 30 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 2 ส.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2508 ครั้ง