โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

09.00 - 15.30 น. ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ซึ่งกิจกรรมในโครงการประกอบด้วยด้วยการบรรยาย กิจกรรมละลายพฤติกรรม การให้ความรู้ด้านกฎหมาย
เอกสารประกอบ :

Photo : 24 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 1 ส.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1652 ครั้ง