การทวนสอบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

13.30 - 16.00 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เข้าร่วมการทวนสอบดังกล่าว


เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 31 ก.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1843 ครั้ง