ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รหัส 61

13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ประธานในการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี รหัส 61.... โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณัน บัณฑิตย์ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการลงทะเบียน การเพิ่ม-ถอน กระบวนวิชา ฯลฯ  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมการรับฟัง และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์


เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1578 ครั้ง