ประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 "โครงการเกษตรแบบครบวงจร" ประจำปีการศึกษา 2561

13.30 - 15.00 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล  ผู้ช่วยคณะคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา ประธานในประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 2 กระบวนวิชา 400290 "โครงการเกษตรแบบครบวงจร" ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อฝึกปฏิบัติงานในสาขาวิชา/ศูนย์ แบบครบวงจรและเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์


เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1970 ครั้ง