โครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษา

09.00 - 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาบุคลากรงานบริการการศึกษา เรื่อง "งานบริการการศึกษายุคใหม่รวมใจสู่การเป็น Smart Officer" ระหว่างวันที่13 - 15 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมสาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ และสวนพฤษศาสตร์ทวีชล โดยมีบุคลากรเข้าร่วมสัมมนาโดยพร้อมเพียงกันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการพัฒนางานให้ก้าวไปสู่การเป็น Smart Officer


เอกสารประกอบ :

Photo : 76 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2159 ครั้ง