การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561

13.30 - 16.30 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2561 ในวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ร่วมกับคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เพื่อพิจารณาหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ และพิจารณาในวาระอื่นๆ


เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1778 ครั้ง