การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (TCAS) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2561

08.30 - 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (TCAS) รอบที่ 4 การรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาที่เข้าเข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด 111 คน


เอกสารประกอบ :

Photo : 26 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1864 ครั้ง