นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ศึกษาดูงานวิจัยฯ คณะเกษตรศาสตร์

08.30 - 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการเรียนการการสอนและงานวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตรให้การต้อนรับ โดยในปีนี้คณะเกษตรศาสตร์ได้จัดบูธอย่างยิ่งใหญ่ จัดแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมใหม่ๆ ของคณะฯ Go for Smart Agricul ture ให้นักเรียนได้ศึกษา และเรียนรู้ภายในงาน โดยมีนักเรียนและคณะครูเข้าร่วมงานจำนวน 180 คน
เอกสารประกอบ :

Photo : 66 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 9 ก.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2313 ครั้ง