การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2561

09.00 - 12.00 น. ห้องห้องประชุมสัมมนา 3 สาขาส่งเสริมการเกษตร

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานการประชุม ณ ห้องห้องประชุมสัมมนา 3 สาขาส่งเสริมการเกษตร  อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 13 มิ.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1773 ครั้ง