การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (TCAS) รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2561

08.00 - 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบ (TCAS) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกันทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยแบ่งการสอบสัมภาษณ์ออกเป็น 6 โครงการ ได้แก่ โครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร, โครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร, โครงการเด็กดีมีที่เรียน, โครงการสำหรับนักเรียนพิการ, โครงการทายาทนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์, และโครงการสำนึกรักบ้านเกิดเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาที่เข้าเข้าสอบสัมภาษณ์ทั้งหมด 121 คน

 


เอกสารประกอบ :

Photo : 29 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 10 มิ.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 3176 ครั้ง