พิธีปิดงานค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนาครั้งที่ 16 SMART AGRICULTURE

18.00 - 22.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ชูชาติ  สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในโอกาสปิดงานค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนาครั้งที่ 16 SMART AGRICULTURE ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและการฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ซึ่งได้จัดกิจกรรมขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2561 และในการนี้มหาวิทยาลัยสารคาม จะได้รับเกียตริเป็นเจ้าภาพในปีถัดต่อไป


เอกสารประกอบ :

Photo : 21 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 5 ก.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1882 ครั้ง