ค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนาครั้งที่ 16 SMART AGRICULTURE

08.00 - 18.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     อาจารย์ ดร.ชูชาติ  สันธทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการเปิดงานค่ายผู้นำ 4 จอบ อาสาพัฒนาครั้งที่ 16 SMART AGRICULTURE ณ ศูนย์วิจัย สาธิตและการฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ โดยมีสถาบันภาคี 4 จอบ เข้าร่วมทั้งหมด 12 สถาบัน  ซึ่งกิจกรรมมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 2 - 5 มิถุยายน 2561


เอกสารประกอบ :

Photo : 213 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วันที่เผยแพร่ : 5 มิ.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2321 ครั้ง