การนำเสนอผลการฝึกงาน1 กระบวนวิชา 400190 ของนักศึกษาชั้นปีที่1 ประจำปีการศึกษา 2560

08.00 - 12.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานผลการฝึกงาน 1 โครงการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ให้เกียรติในการกล่าวปิดงาน ซึ่งในปีการศึกษานี้ได้เริ่มการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 16 - 27 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา ณ คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และในวันนี้นักศึกษาของแต่ละกลุ่มได้นำเสนอผลการฝึกงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาด้วย โดยมีคณาจารย์ หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ฝึกงานในแต่ละฐานเข้าร่วมรับฟังของนักศึกษาด้วย


เอกสารประกอบ :

Photo : 37 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 27 พ.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1526 ครั้ง