การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยบริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด

08.00 - 16.30 น. ณ ศูนย์วิจัย สาธิตแลฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

วันที่ 20 - 21 พฤษภาคม 2561 เป็นการฝึกงานและอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยบริษัทยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด ณ ศูนย์วิัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ 


เอกสารประกอบ :

Photo : 53 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1874 ครั้ง