การฝึกงานของภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

08.00 - 17.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดโครงการฝึกงานนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2560  ในระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์และศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ


เอกสารประกอบ :

Photo : 50 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 19 พ.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2102 ครั้ง