วันที่ 2 ของการฝึกงาน (ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช)

08.30 - 16.30 น. ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช

ภาคเช้าเป็นการฝึกงานของสาขาวิชากีฏวิทยา และภาคบ่ายเป็นการฝึกงานของสาขาวิชาโรคพืช


เอกสารประกอบ :

Photo : 51 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2245 ครั้ง