โครงการพัฒนาผู้นำองค์กรและเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2561

09.00 - 15.00 น. วังธารรีสอร์ท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการพัฒนาผู้นำองค์กรและเตรียมความพร้อมการบริหารงานสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2561 และมอบนโยบายด้านกิจกรรมนักศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ดนัย บุญยเกียรติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยาการประจำโครงการ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561 


เอกสารประกอบ :

Photo : 31 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 15 พ.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2167 ครั้ง