ประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา400190) ครั้งที่ 2

06.00 - 06.00 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา400190) ครั้งที่ 2 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (นักศึกษารหัส 60) ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานในการประชุม และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาวาระและกำหนดหลักเกณฑ์ในการฝึกงานที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-27 พ.ค. 2561


เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 9 พ.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1799 ครั้ง