ประชุมคณะกรรมการโครงการ Smart Aggie Camp 2018 "เกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี" ครั้งที่ 2

13.30 - 16.00 น. ห้องประชุม สุขุม อัศเวศน์

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการโครงการ Smart Aggie Camp 2018 "เกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี" ครั้งที่ 2 โดยมี ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร ประธานการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน และมีคณะกรรมการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมในการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์วิจัย ธาธิตและการฝึกอบรมเกษตรแม่เหียะ 


เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 26 เม.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : คุณากร ปัญญะ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1784 ครั้ง