ปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

06.00 - 06.00 น. ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา  โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เนื่องในงานวันปัจฉิมนิเทศและพิธีอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษจากสมาคมนักศึกษาเก่าคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยการแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 47 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 23 เม.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1914 ครั้ง