การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2561

14.30 - 16.00 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3/2561 เป็นวาระพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานประชุม โดยมีวาระพิจารณาการคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์


เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 18 เม.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2267 ครั้ง