ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครโครงการ Smart Aggie Camp 2018

09.30 - 12.30 น. ห้องประชุม มนู ศีติสาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครโครงการ Smart Aggie Camp 2018 "เกษตรก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี" โดยมีผศ.ดร.จิรวรรณ  กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตรเป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ได้มีคณะกรรมการร่วมกันพิจารณาดังกล่าว ณ ห้องประชุมมนู  ศีติสาร 
เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 10 เม.ย. 2561
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1963 ครั้ง