การประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1

09.30 - 12.00 น.

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดประชุมคณะกรรมการฝึกงาน 1 (กระบวนวิชา400190) ครั้งที่ 1 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 (นักศึกษารหัส 60) ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ โดยมี ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานในการประชุม และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาควิชาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาวาระและกำหนดหลักเกณฑ์ในการฝึกงานที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 16-27 พ.ค. 2561


เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 16 พ.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2257 ครั้ง