โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์สู่วัยทำงานยุค 4.0

08.30 - 16.00 น. โรงแรมเมอร์เคียว

รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการเสริมสร้างภาพลักษณ์สู่วัยทำงานยุค 4.0 โดยมีคุณภัชฌามน พูนศรีโชติ พร้อมด้วยทีมงานเป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยการปรับบุคลิกภาพด้านต่างๆ มารยาทบนโต๊ะอาหาร การแต่งกายและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา 


เอกสารประกอบ :

Photo : 19 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2591 ครั้ง