โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560

08.30 - 12.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิด "โครงการสัปดาห์แนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2560 " ซึ่งจัดขึ้นโดยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ณ ห้องประชุมพิศิษฐ์ วรอุไร เมื่อวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 59081...) ที่ยังไม่สังกัดสาขาวิชาเอกเข้าร่วมรับฟังการบรรยายแนะนำสาขาวิชาจากคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา ทั้งนี้นักศึกษาสามารถดูบอร์ดแนะนำสาขาวิชาต่างๆ บริเวณใต้อาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลและหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอกต่อไป


เอกสารประกอบ :

Photo : 47 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 10 มี.ค. 2561
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2551 ครั้ง