กิจกรรมเกษตร-พยาบาลสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560

07.00 - 07.00 น.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมเกษตร-พยาบาลสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงานภาคกลางคืน ประกอบด้วยการประกวดดาว-เดือนและการแสดงดนตรีจากนักศึกษาทั้ง 2 คณะ โดยกิจกรรมในช่วงกลางวันจะเป็นการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และนันทนาการ


เอกสารประกอบ :

Photo : 17 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2563 ครั้ง