การทวนสอบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2560

07.00 - 07.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่  1  ปีการศึกษา  2560 ณ ห้องประชุมมนู  ศีติสาร  คณะเกษตรศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการการทวนสอบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เข้าร่วมการทวนสอบดังกล่าว
เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1875 ครั้ง