โครงการอบรมเทคนิคสมัครและสัมภาษณ์งาน ประจำปีการศึกษา 2560

07.00 - 07.00 น.

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดโครงการอบรมเทคนิคสมัครและสัมภาษณ์งาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากคุณชุลีพร ศิวโมกธรรมและทีมงานจากกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 3067 ครั้ง