แสดงรายการทั้งหมด

หัวข้อ วันที่ เวลา รับจำนวน เหลือที่นั่ง (ลิ้งค์ลงทะเบียน)
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา 17/02/2021 09:00-12:00 น.
English Newspaper and Periodical Reading - Newspaper 22/07/2020 17:00-20:00 น.
English Newspaper and Periodical Reading - Magazines/Articles 29/07/2020 17:00-20:00 น.
English Newspaper and Periodical Reading - Newspaper 18/03/2020 17:00-20:00 น.
Learn English with Netflix - Part II 11/03/2020 17:00-20:00 น.
Learn English with Netflix 04/03/2020 17:00-20:00 น.
งานวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ครบ 53 ปี 25/02/2020 08:30-10:30 น.
Sing it Along 26/02/2020 17:00-20:00 น.
โครงการ "แม่เหียะสัมพันธ์" ประจำปีการศึกษา 2562 10/02/2020 12:30-19:30 น.
โครงการ "เกษตร-พยาบาล บำเพ็ญประโยชน์" ประจำปีการศึกษา 2562 09/02/2020 09:00-16:00 น.