Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


  เกษตร มช. รายปักษ์
เกษตร มช.ฉบับที่ 57/2554เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 57/2554 (16-30 พฤศจิกายน 2554)

 • คณะเกษตรศาสตร์ และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี
 • บ.ปตท.คัดเลือกนักศึกษาปีที่ 4 เข้าทำงาน
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสำรวจพื้นที่และพัฒนาโจทย์วิจัย เรื่องการผลิตข้ามแดน กรณี ไทย--ลาว
 • โครงการปลูกผักสวนครัว...ฮิมฮั้วปลอดภัย
 • พิธีลงนามความร่วมมือจัดทำหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา Double Degree Program
 • งานบริหารทั่วไป จัดโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่าด้วยหนังสือราชการ
 • ประชุมโครงการพัฒนาเกษตรผสมสาน โคขุนคุณภาพ จ.ตาก
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะ ครั้งที่ 11/2554
 • งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 7
 • นักวิชาการ จากประเทศเวียดนาม เข้าศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตผักปลอดสารพิษ

  เปิดอ่าน 1335 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 56/2554เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 56/2554 (1-15 พฤศจิกายน 2554)

 • ประชุมวิชาการนานาชาติ ANGC 2011
 • ประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์และมัคคุเทศก์เกษตร งานวันเกษตรแห่งชาติ 2555
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวันเกษตรแห่งชาติ 2555 ครั้งที่ 4/2554
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสีบุคลากร ประจำปี 2554
 • นิทรรศการตลาดนัดอุดมศึกษา ครั้งที 16
 • การประชุมเพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2555
 • ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร SAiWAM
 • ประชุมย่อยครั้งที่ 1 คณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และมัคคุเทศก์เกษตร งานวันเกษตรแห่งชาติ 2555
 • อบรมการเป็นผู้นำองค์กรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
 • พิธีมอบทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554

  เปิดอ่าน 1184 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 55/2554เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 55/2554 (16-31 ตุลาคม 2554)

 • พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554
 • คณะเกษตรศาสตร์ขอไว้อาลัยต่อการจากไปของ ผศ.ดร.มนู ศีติสาร
 • บ.มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด มอบเงินสนุบสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ANGC 2011
 • โครงการ Student journey
 • การฝึกงานภาคสนาม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา /2554
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะครั้งที่ 10/2554
 • การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเกษตแห่งชาติ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 3/2554
 • การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2556 และการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) พ.ศ.2555

  เปิดอ่าน 1007 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 54/2554เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 54/2554 (1-15 ตุลาคม 2554)

 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการบริโภคลำไยภาคเหนือ
 • คณะเกษตรศาสตร์ ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเซเบลัส มาเรท UNS
 • การเสวนา การเกษตรยุคใหม่กับกฎหมายที่ควรรู้
 • คณะเกษตรศาสตร์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเชียงใหม่
 • ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2/2554
 • การบรรยายพิเศษนักวิจัยพบแหล่งทุน เรื่อง แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
 • การประชุมคณะกรรมการการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1/2554 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ)
 • โครงการสัมนา เรื่อง การระดมความคิดเห็น "การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา"

  เปิดอ่าน 928 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 53/2554เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 53/2554 (16-30 กันยายน 2554)

 • คณะเกษตรศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทย
 • คณะเกษตรศาสตร์เตรียมงานการประชุมวิชาการนานาชาติ ANGC 2011
 • งานแสดงมุทิตาจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2554
 • ประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะเกษตรศาสตร์
 • คณะทำงานโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกกรรมฯจัดฝึกอบรมการส่งเสริมสาธิตการผลิตก๊าซชีวภาพขนาดเล็กจากมูลสุกรฯ
 • เวทีเพื่อการเรียนรู้ การจัดการลำไยคุณภาพ
 • งานบริการการศึกษาฯจัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการฝึกงานโครงการเกษตรแบบครบวงจร
 • พิธีแสดงมุทิตาจิตคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2554
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2554
 • งานเลี้ยงอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554
 • การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ 3 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  เปิดอ่าน 1064 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 50/2554เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 50/2554 (1-15 กันยายน 2554)

 • เตรียมความพร้อมงานเกษตรแห่งชาติ 2555 ครั้งที่1/2554
 • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยคุณภาพและเกณฑ์ความปลอดภัยสำหรับถั่วเหลืองเมล็ดและกากถั่วเหลือง
 • ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2554
 • อบรมภาษาอังกฤษสำหรับสำนักงาน English for Office
 • โครงการเกษตร - พยาบาลบำเพ็ญ 2554
 • ประชุมติดตามการดำเนินการ Double Degree
 • ศูนย์บริการวิชาการฯร่วมงาน อบจ.ลำพูนเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 2
 • ประชุมวิชาการ เรื่อง "วิจัยการใช้สารเตตราไซคลินควบคุมการแพร่ระบาดของโรคกรีนนิ่งในส้มสายน้ำผึ้งอย่างปลอดภัย

  เปิดอ่าน 1036 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 49/2554เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 49/2554 (1-15 มกราคม 2554)

 • หน่วยงานต่างๆ ร่วมอวยพรปีใหม่คณบดี
 • บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ขอพรปีใหม่จากผู้บริหารคณะฯ
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมการประชุม IPAAE Wrap-up Meeting
 • การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการฯ"
 • การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ครั้งที่ 4
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง Kobe and Q-Beef Production in Japan
 • การแข่งขันกอล์ฟการกุศลคณะเกษตรศาสตร์

  เปิดอ่าน 1195 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 48/2553เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 48/2553 (16-31 ธันวาคม 2553)

 • คณะเกษตรศาสตร์ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
 • การอบรม "การสื่อสารกับการพัฒนาองค์กร"
 • คณะเกษตรศาสตร์ อวยพรปีใหม่แก่อาจารย์อาวุโส หน่วยงานราชการ และสื่อมวลชน
 • คณะเกษตรศาสตร์ รับพรปีใหม่จากอธิการบดี
 • การอบรมการวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ยและฮอร์โมนพืชฯ
 • พิธีทำบุญตึกสถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 • บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกิจกรรมกีฬาบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553
 • งานเกษตรสัมพันธ์ “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2553

  เปิดอ่าน 1244 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 47/2553เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 47/2553 (1-15 ธันวาคม 2553)

 • คณะเกษตรศาสตร์ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
 • การประชุมสัมมนา “คุณภาพผลผลิตและปริมาณการผลิตมะม่วงฯ”
 • การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอในวิชาสัมมนา
 • การอบรมเทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องมือ GC
 • คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานวันวิชาการโรงเรียนเรยีนาฯ
 • รองอธิการบดีจาก University Sains Malaysia เยี่ยมชมคณะฯ
 • คณะเกษตรศาสตร์ร่วมงาน 40 ปี วิศวฯ มช.
 • บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลการแข่งขันว่ายน้ำ
 • บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลการแข่งขันตกปลา

  เปิดอ่าน 1149 ครั้ง
 • เกษตร มช.ฉบับที่ 46/2553เกษตร มช.รายปักษ์ ฉบับที่ 46/2553 (16-30 พฤศจิกายน 2553)

 • การสัมมนาวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8
 • การบรรยายพิเศษ..โอกาสความก้าวหน้าของลูกจ้างประจำฯ
 • งานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6
 • ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 15
 • พิธีมอบทุนการศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2553
 • การอบรมเทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องมือ HPLC
 • หลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาธุรกิจเกษตร ภาคพิเศษ ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีนและเกาหลีใต้
 • ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง CMU-CCUT-NPUST ไต้หวัน

  เปิดอ่าน 1221 ครั้ง
 •   แสดงฉบับที่ 87 ถึง 96 (ทั้งหมด 96 ฉบับ) หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    


  ใต้ร่มพระบารมี
  งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
  การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
  ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
  ATSC
  จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
  พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
  KM-Corner
  หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
  CMU-MIS
  CMUIR
  AGRI-MIS
  e-Book
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สำนักหอสมุด มช.
  Econ and Extens
  TAHAP
  kasetfair2015
  ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
  turnitin
  เอกสารคู่มือการใช้งาน
  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic