ปิดโครงการฝึกอบรม เชิงปฏิบัติ “เกษตรยั่งยืน”

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ตันติกิตติ

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบัณฑิตศึกษา


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวกิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 2020-11-22
เผยแพร่โดย :
เปิดอ่าน : 244 ครั้ง