Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 ศูนย์ข่าวคณะเกษตรศาสตร์ (สำหรับบุคคลทั่วไป) > ข่าวงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
   
63. ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยและวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (สปท.)14 ก.พ.60
62. วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 (3 - 4 พฤศจิกายน 2559)28 ต.ค.59
61. ขอเชิญยื่นข้อเสนอการพัฒนาข้อมูลบน Google Gantter รองรับการจัดการความรู้26 ต.ค.59
60. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสถาบัน คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559 10 พ.ค.59
59. มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย2 พ.ค.59
58. เอกสารประกอบการบรรยาย เพื่อขอรับทุนจากกองทุน Newton Fund7 เม.ย.59
57. ทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 25597 เม.ย.59
56. ทุน Fellowships for Research in Japan ประจำปี 2559 (FY 2016)29 ก.พ.59
55. การสมัครรับทุนภายใต้โครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN +3 Cross Border Research) รอบที่ 418 ม.ค.59
54. โครงการความร่วมมือ University of Minnesota ภายใต้โครงการของ US.National Science Foundation (NSF)3 ธ.ค.58
53. ทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 3 ธ.ค.58
52. โครงการผลักดันรองศาสตราจารย์ (รศ.) สู่ตำแหน่งศาสตราจารย์ (ศ.) ประจำปี 2559 13 พ.ย.58
51. ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 25597 ต.ค.58
50. ประชาสัมพันธ์โครงการ Newton Advanced Fellowship และโครงการ Professional Development 13 ส.ค.58
49. ประชาสัมพันธ์การส่งโครงการวิจัยด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ภายใต้เครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย(Research university network : RUN)8 ก.ค.58
48. ประชาสัมพันธ์ทุน Newton Fund (แนวทางการดำเนินงานทางด้านข้าวของกลุุ่มประเทศต่าง ๆ) 7 ก.ค.58
47. ศูนย์เครือข่าย (Network Center) เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อรับทุนวิจัยระยะสั้น1 ก.ค.58
46. CMU Scholarly Research Report คลังข้อมูลผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่26 มิ.ย.58
45. ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 (Thailand Research Expo 2015) 16 มิ.ย.58
44. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และเชิญประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 255912 มิ.ย.58

  แสดงรายการ 44 ถึง 63 (ทั้งหมด 63 รายการ) หน้า : 1 2  3  4    

กลุ่มข่าวใต้ร่มพระบารมี
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic