Logo Banner
spacer
หน้าแรก  |  หน่วยงาน  |  หลักสูตร  |  การวิจัย  |  นักศึกษาเก่า  |  e-Service  |  e-Salary  |  Budget Management  |  AGRI-MIS  |  CMU-Mail  |  CMU-MIS  |  EngLish
 SEARCH
      ประชาสัมพันธ์
แนะนำคณะ
วีดีทัศน์แนะนำคณะ
ยุทธศาสตร์คณะ (2555-2559)
ยุทธศาสตร์คณะ (2551-2554)
คู่มือการจัดทำคำรับรองฯ มช.
(2556-2557)
คู่มือการติดตามแผนฯ 11 มช.
(2555-2559)
แผนพัฒนาฯ 11 คณะ
(2555-2559)
คณะกรรมการอำนวยการ
คณะที่ปรึกษาคณะ
คณะผู้บริหาร
ทำเนียบคณบดี
หน่วยงานและโครงสร้าง
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
หมายเลขโทรศัพท์
การบริการวิชาการ
การประกันคุณภาพ
ห้องสมุดคณะ
ปฏิทินกิจกรรม
วารสารเกษตร
รายการเกษตรเพื่อชีวิต
ประชาสัมพันธ์(ทั่วไป)
ประชาสัมพันธ์(ภายใน)
ฝากประชาสัมพันธ์
ดาวน์โหลด
แผนที่เว็บไซต์
      การเรียนการสอน
หลักสูตร ( จัดการหลักสูตร )
หลักสูตรเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์เกษตร ปรับปรุง พ.ศ. 2553
การเรียนการสอน
การเข้าศึกษา
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลกระบวนวิชา
ฐานข้อมูลนักศึกษา
หน่วยงานสนับสนุน
แนวทางประกอบอาชีพ
      การวิจัย
การวิจัย
นโยบายทิศทางการวิจัย
ฐานข้อมูลทางการวิจัย
แหล่งทุนวิจัย
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
นักวิจัยที่ได้รับรางวัล
ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล
สิทธิบัตร
ความรู้เรื่องสิทธิบัตร
มาตรฐานงานวิจัย / จรรยาบรรณนักวิจัย
- CMU Lab Safety
- CMUIBC
- Lab Animal
- CMU ETHICS

Locations of visitors to this page


 เรื่องเด่น
ภาพเด่น ขอเชิญเที่ยวชมนิทรรศการ Lanna Thai Coffee Hub ในงาน Unseen Lanna (15-24 ก.ย.60)ภาพเด่น พิธีมุทิตาจิตผู้ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 (วันพุธที่ 27 กันยายน 2560)
ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนา เต็มพร้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล ''เยาวชนดีเด่น (บุคคลต้นแบบความดี)''ภาพเด่น ประกาศผลการตัดสิน การประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟล้านนา ''Lanna Coffee Logo''
ภาพเด่น รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนโครงการ AIMS นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ณ Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่นภาพเด่น โปรโมชั่น! ร้าน CMU Steak & Coffee (ตลอดเดือนกันยายน 2560)
ภาพเด่น เปิดจองบูท! ร้านขายของสัตว์เลี้ยง และร้านอาหารทะเลซีฟู้ด งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)ภาพเด่น การจัดทำคำของบประมาณแผนงานบูรณการงานวิจัยฯ ปี 2562 (งบประมาณแผ่นดิน)
ภาพเด่น แจ้งกำหนดการจัดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2560ภาพเด่น ขอเชิญเกษตรกรเเละผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมชาวสวนไม้ผล เรื่อง ''ไม้ผลไทยสู่ยุคเกษตร 4.0'' (30 ก.ย.60)
ภาพเด่น ขอแสดงความยินดีกับ...ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ได้รับโล่รางวัล ''นักสัตวบาลดีเด่นสายวิชาการ'' ประจำปี 2559ภาพเด่น ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน ''การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ'' ในงานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8
ภาพเด่น ข่าวประกาศรับสมัครงาน ! (Last Update : 19 ก.ย. 2560)ภาพเด่น  ข่าวรับรางวัล / แสดงความยินดี (Last Update: 12 ก.ย. 2560)
 12 กิจกรรมล่าสุด

 12 ข่าวล่าสุด
   
1. มคอ78 ส.ค.61
2. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษากระบวนวิชาระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 256022 ก.ย.60
3. คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา กระบวนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 256022 ก.ย.60
4. ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัตนา เต็มพร้อม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัล ''เยาวชนดีเด่น (บุคคลต้นแบบความดี)''12 ก.ย.60
5. ประกาศผลการตัดสิน การประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟล้านนา ''Lanna Coffee Logo''11 ก.ย.60
6. รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนโครงการ AIMS นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ณ Ibaraki University ประเทศญี่ปุ่น7 ก.ย.60
7. โปรโมชั่น! ร้าน CMU Steak & Coffee (ตลอดเดือนกันยายน 2560)7 ก.ย.60
8. เชิญชวนเข้าร่วมอบรม ''การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อรักษาคุณภาพเมล็ดกาแฟและระบบรับรองการผลิตที่เกี่ยวกับกาแฟ'' (วันที่ 11-12 กันยายน 2560)7 ก.ย.60
9. ขยายระยะเวลา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ประจำร้าน CMU Steak & Coffee) จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ก.ย. 60)5 ก.ย.60
10. เชิญชวนร่วมโหวตผลงานที่ผ่านเข้ารอบการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์กาแฟล้านนา (LANNA COFFEE LOGO)4 ก.ย.60
11. เปิดจองบูท! ร้านขายของสัตว์เลี้ยง และร้านอาหารทะเลซีฟู้ด งานเกษตรภาคเหนือ ครั้งที่ 8 (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป)4 ก.ย.60
12. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ตำแหน่งเลขที่ E08008531 ส.ค.60

ดูข่าวทั้งหมด    

 12 ข่าวยอดนิยม

ยังไม่มีข่าว

 กลุ่มข่าวประชาสัมพันธ์
 กลุ่มเอกสารดาวน์โหลด
 ภูมิอากาศเชียงใหม่ช่วงนี้

Click for Chiang Mai, Thailand Forecastใต้ร่มพระบารมี
งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบใหม่ของบุคลากร
ข่าวประกาศรับสมัครงาน คณะเกษตรศาสตร์
ATSC
จรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หลักสูตรปริญญาโท สาขาธุรกิจเกษตร(ภาคพิเศษ)
พรบ. คอมพิวเตอร์ 2550
KM-Corner
หน่วยวิจัยข้าวก่ำ
CMU-MIS
CMUIR
AGRI-MIS
e-Book
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักหอสมุด มช.
Econ and Extens
TAHAP
kasetfair2015
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
turnitin
เอกสารคู่มือการใช้งาน
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 0-5394-4009 โทรสาร : 0-5394-4666       Nedstat Basic