ระบบจองที่พักออนไลน์

ศูนย์วิจัย บูรณาการ สาธิตและฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตรอัตราค่าที่พัก ค่าบำรุง และค่าปริการอื่นๆ

หอพักดาหลา / ปทุมมา ห้องธรรมดา (พัดลม)
นักเรียน 55 บาท / คน / วัน
นักศึกษา 80 บาท / คน / วัน
ประชาชนทั่วไป 110 บาท / คน / วัน
หอพักดาหลา / ปทุมมา (พร้อมเครื่องปรับอากาศ)
เสริมห้องปรับอากาศ 55 บาท/คน
ห้องเล็ก 2 เตียง (13 ห้อง) 550 บาท/ห้อง
ห้องใหญ่ 4 เตียง (2 ห้อง) 750 บาท/ห้อง