แสดงรายการทั้งหมด

หัวข้อ วันที่ เวลา รับจำนวน เหลือที่นั่ง (ลิ้งค์ลงทะเบียน)
การเยี่ยมชมสาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 20/12/2023 13:30-16:30 น.
การเยี่ยมชมสาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร 18/12/2023 13:30-16:30 น.
การเยี่ยมชมสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ 22/12/2023 09:00-12:00 น.
การเยี่ยมชมสาขาวิชาพืชไร่ 20/12/2023 13:30-16:30 น.
การเยี่ยมชมสาขาวิชาโรคพืช 20/12/2023 13:30-16:30 น.
การเยี่ยมชมสาขาวิชาโรคพืช 20/12/2023 09:00-12:00 น.
การเยี่ยมชมสาขาวิชากีฏวิทยา 20/12/2023 13:30-16:30 น.
การเยี่ยมชมสาขาวิชากีฏวิทยา 20/12/2023 09:00-12:00 น.
การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 17/12/2023 07:30-12:00 น.
การเยี่ยมชมสาขาวิชาพืชไร่ 19/08/2022 09:00-11:30 น.