ตัวนำโชค


ตัวนำโชค 4 จอบ ครั้งที่ 33

น้องเชิงดอย ช้างเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น้องเชิงดอยเป็นช้างที่มีอุปนิสัยร่าเริง สุภาพอ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และพร้อมที่จะเป็นมิตรกับทุกๆคน จึงถือเป็นตัวนำโชคของงานประเพณี 4 จอบในครั้งนี้