รางวัล Distinguished Educator THE CHANGE MAKER อาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2023

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทฤษฎี คำหล่อ อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Distinguished Educator THE CHANGE MAKER อาจารย์ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2023 อาจารย์รุ่นใหม่ ที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้าน Active Learning, Asynchronous learning Integrated learning และ Outcome-based Learning


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 10 ต.ค. 2566 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน :
เปิดอ่าน : 68 ครั้ง