ทุนการศึกษาจากโครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกมลทิพย์ ศรีพรม นักศึกษาชั้นปีที 4 สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ Asian International Mobility for Students (AIMS) Programme เพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ Universiti Putra Malaysia (UPM) ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ต่อนภา ผุสดี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 18 ก.ย. 2566 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน :
เปิดอ่าน : 465 ครั้ง