นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสัตวศาสตร์ รับรางวัล Best Oral Presentation การประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Joint Graduate Seminar on Animal and Agriculture Sciences

นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรสัตวศาสตร์ รับรางวัล Best Oral Presentation ในการนำเสนอภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 3rd International Joint Graduate Seminar on Animal and Agriculture Sciences จัดโดย Faculty of Animal Science, Universitas Gadjah Mada ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วันที่ 9 กันยายน 2565

ดังนี้ นางสาว อรณี ศรีนวล (Miss Orranee Srinual) โดยได้นำเสนอหัวข้อเรื่อง Effects of Red Yeast (Sporidiobolus pararoseus) Adsorbents on Productive Performance, Serum Biochemistry, and Liver Pathological Changes of Laying Hens Fed with Aflatoxin B1-Contaminated Diet.

นายมานินพันฌ์ ทองคำ (Mr. Marninphan Thongkham) นำเสนอหัวข้อเรื่อง Spermatological parameters of immunologically sexed bull semen assessed by imaging flow cytometry, and dairy farm trial


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ย. 2565 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน :
เปิดอ่าน : 1435 ครั้ง