ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับที่รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ที่ได้รับที่รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565
รองศาสตราจารย์ ดร.Hien Van Doan อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ รางวัล อาจารย์/ นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูง ประเภท นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช รางวัล อาจารย์/ นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิงสูง ประเภท นักวิจัยดีเด่น โดยมีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ภายในงานมหกรรมงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (CMU High Impact Research & Innovation Expo 2022) ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 1 ส.ค. 2565 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน :
เปิดอ่าน : 1552 ครั้ง