ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่วมรังษี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. โสระยา ร่วมรังษี อาจารย์ประจำภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ สาขาวิชาพืชสวน ที่ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 สาขารับใช้สังคม


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : กิจกรรม
วันที่เผยแพร่ : 1 ส.ค. 2565 00.00 น.
เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงาน :
เปิดอ่าน : 1271 ครั้ง