ติดต่อเรา

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology Research Center)

โทรศัพท์ : 053-944031, 053-941426
โทรสาร : 053-944031 ต่อ 111

E-mail : postharvest@cmu.ac.th

Facebook ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: 1791 ครั้ง

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง