ติดต่อเรา

ติดต่อภาควิชา / Contact Us

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Department of Animal and Aquatic Sciences , Faculty of Agriculture, Chiang Mai University

239 Huay Kaew Rd., Suthep, Muang, Chiang Mai 50200

โทร. 0-5394-4069-73

FB: @ANSAgriCMU

https://www.facebook.com/ANSAgriCMU/: 1983 ครั้ง

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง