ติดต่อเรา

สำนักงานศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-944-088 (ในวันและเวลาราชการ)
ร้านเกษตร มช. และร้าน CMU Steak โทรศัพท์ : 053-944-665
ที่อยู่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200: 3206 ครั้ง

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

Facebook Fanpage : ATSC คณะเกษตรศาสตร์ มช. https://www.facebook.com/ATSCCMU
Facebook Fanpage : ร้านเกษตร มช. https://cmu.to/srIFW
Facebook Fanpage : ร้าน CMU Steak & Coffee https://www.facebook.com/cmusteakandcoffee
Facebook Fanpage : หน่วยรับปรับปรุงภูมิทัศน์ https://www.facebook.com/Supanun.agri