:: Contact Us

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ติดต่อภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
 
         ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร 
         อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานธุรการ ชั้น 3
         คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
         239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
         Tel. 053-944065-6 , Fax. 053-892654
           .........................................................
 : 5587 ครั้ง

ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง