ทุนวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567

              สำนักงานบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียยงใหม่  เปิดรับสมัครทุนวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนได้ทำวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ(routine to research: R2R) และพัฒนาหน่วยงานของตนเอง ยื่นข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบ CMU Research : https://research.mis.cmu.ac.th/ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://ora.oou.cmu.ac.th/ir67/

               ทั้งนี้ อาจารย์ นักวิจัย ที่ประสงค์ยื่นข้อเสนอโครงการดังกล่าว ขอความอนุเคราะห์แจ้งมายังงานบริหารวิจัยฯ คณะฯ ผ่านระบบฐานข้อมูลโครงการวิจัย (AGRI MIS) https://mis.agri.cmu.ac.th/mis/login >>> ระบบด้านงานวิจัย >>> ระบบฐานข้อมูลโครงการฯ >>>(แถบด้านซ้าย) ส่งเอกสารโครงการ ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2024-04-10 15:21:00
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 61 ครั้ง