ประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 (The 9th Engagement Thailand Annual Conference 2024 Driving Society Engagement Innovation toward Sustainability)

            ประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 (The 9th Engagement Thailand Annual Conference 2024 Driving Society Engagement Innovation toward Sustainability)โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และหน่วยงานเครือข่าย ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-8 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ent2024.cmu.ac.th/






เอกสารประกอบ :

กลุ่มข่าว : ข่าวงานวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 2024-04-09 08:54:53
เผยแพร่โดย : มานพ เปี้ยพรรณ์ | หน่วยงานที่จัด :
เปิดอ่าน : 75 ครั้ง